Subsidie op grindplaten

Subsidie op grindplaten


Sommige waterschappen en/of gemeenten kennen een subsidieregeling voor de aanleg van een waterdoorlatende bestrating (grind).
Hieronder geven wij enkele voorbeelden.

Waarom deze subsidie?

Door de klimaatverandering krijgen we steeds vaker te maken met extreme hoosbuien. Dit water kan niet altijd even snel naar het riool worden afgevoerd of in de grond worden geïnfiltreerd en hierdoor kunnen de straten onder water komen te staan.
Tevens is het de bedoeling dat in droge perioden het water langer wordt ‘vastgehouden’ in de grond.
Het toepassen van o.a. waterdoorlatende bestrating i.p.v. een gesloten verharding draagt bij aan een verbeterde waterhuishouding.             


Waterschap Rivierenland

Indien u woonachtig bent in het beheersgebied van waterschap Rivierenland kunt u subsidie krijgen voor maatregelen welke uw huis, tuin of straat klimaatbestendig maken. Hieronder valt ook het aanbrengen van een waterdoorlatende verharding.
Een verharding van grind, i.c.m. grindplaten om de benodigde draagkracht te verkrijgen, is bij uitstek geschikt om water te laten infiltreren.


Voor wie is deze subsidie?

Deze subsidie is voor particulieren en samenwerkingsverbanden van particulieren (bijv. verenigingen, stichtingen of informele organisaties).
Bedrijven kunnen er geen gebruik van maken.


Wat is de hoogte van de subsidie?

Het is mogelijk om maximaal 25% van de uitvoeringskosten (leverantie en werkzaamheden), met een maximum van €5000,- aan subsidie te ontvangen.
Bij samenwerkingsprojecten maximaal 35% van de kosten, met een maximum van €15.000,-


De aanvraag van de subsidie

U dient het ‘Aanvraagformulier verlening Subsidie klimaat actief’ te downloaden en in te vullen.
Hierbij is het verplicht een onderbouwing en/of offerte van de uitvoeringskosten mee te sturen.
U kunt bij ons een vrijblijvende offerte hiervoor aanvragen, wij kunnen, naast de levering, tevens de benodigde werkzaamheden aanbieden.

Voor nadere informatie omtrent deze subsidie kijkt u op de website van het waterschap Rivierenland: www.hohohoosbui.nl

 

Waterschap Limburg

Ook het Waterschap Limburg en gemeenten in Noord- en Midden-Limburg kennen een subsidie-regeling voor het afkoppelen van regenwater.
Afkoppelen houdt in dat het water niet meer rechtstreeks in het riool komt, maar in bijvoorbeeld de tuin of op de eigen grond.


De aanvraag van de subsidie

Dit is afhankelijk van de gemeente waarin het project uitgevoerd gaat worden.
De subsidie die je ontvangt, is afhankelijk van de manier van afkoppelen die je kiest. Bovendien betaal je in een aantal gemeenten minder rioolheffing als je kiest voor afkoppelen.

Voor nadere informatie omtrent deze subsidie kijkt u op de website van het waterschap Limburg: www.waterklaar.nl